Songs 歌曲

For purchasing Chinese language learning materials,logo-4-11

please click: AsianaPublishing.com

 

購買中文學習教材請點亞風出版社AsianaPublishing.com

购买中文学习教材,请点亚凤出版社-AsianaPublishing.com

 

Mandarin Songs 流行歌曲

精忠报国 – https://www.youtube.com/watch?v=fpr6A3zwDbM

李建復川 – http://www.youtube.com/watch?v=8OlLUSEf_Bc

李建復歸 – http://www.youtube.com/watch?v=pLop-MPxVgw

李建復曠野寄情 – http://www.youtube.com/watch?v=QlhPqdeTMf0

龍的傳人李建復 – http://www.youtube.com/watch?v=50dyyevLH6I

渔唱 黄大城 – http://www.youtube.com/watch?v=QZ4uyiD4p8A

黃大城《今山古道》 – https://www.youtube.com/watch?v=vh2zVHMzxbA

橄欖樹  – http://www.youtube.com/watch?v=HrjQmZ8t8nQ

讀你琴 – http://www.youtube.com/watch?v=7nV1zDfhAyQ

蔡琴恰似你的温柔 – http://www.youtube.com/watch?v=V0pFH9AUsaI

蔡琴最後一夜 – http://www.youtube.com/watch?v=8sSlAlbRqa4

殷正洋 最後一夜 – http://www.youtube.com/watch?v=ADIvW6a8pK4

童安格明天你是否依然愛我 – http://www.youtube.com/watch?v=js_AZYytJNI

李茂山无言的结局 – http://www.youtube.com/watch?v=tqgfZ9okkGM

秋蟬徐曉菁 楊芳儀 – http://www.youtube.com/watch?v=lh–S598g9Y

包美聖捉泥鳅 – http://www.youtube.com/watch?v=iUCTzW5tbeY

包美聖 ~ 雨霖鈴 – http://www.youtube.com/watch?v=nlzi2MCH2RM

鄭怡:月琴 – http://www.youtube.com/watch?v=Bh2cOQYvCXQ

歌 – http://www.youtube.com/watch?v=-Em-Tn1v7z0

包美聖小茉莉 – http://www.youtube.com/watch?v=o_I3YHHfDdI

陳明韶風告訴我 – http://www.youtube.com/watch?v=lzA2xkXFtNg

黃大城《唐山子民》 – http://www.youtube.com/watch?v=GBe3pD-vgDs

施孝榮拜訪春天 – http://www.youtube.com/watch?v=jCYxlOOfM5U

亞細亞的孤兒 – http://www.youtube.com/watch?v=wl6-wsv6ec4

文章天 – http://www.youtube.com/watch?v=mvnK5CBcXxU

紅豆章 – http://www.youtube.com/watch?v=dxaV2yIwtMM

如果邰肇玫 – http://www.youtube.com/watch?v=jffHZE1KohU

 

Poems 詩詞

葬花吟 – http://www.youtube.com/watch?v=2HZDu-u7KNU

再別康橋 Fareware Cambridge

http://www.youtube.com/watch?v=fCkCwcXdOQg

http://www.youtube.com/watch?v=F0Hqg725h48

http://www.youtube.com/watch?v=1ko2PXZTk4M

http://www.youtube.com/watch?v=8H8Ma8j2FYM

鄉愁四韻 – https://www.youtube.com/watch?v=qnRkLeVtbHc

虞美人 – http://www.youtube.com/watch?v=Z9dqAsfrX8o

水調歌頭 – http://www.youtube.com/watch?v=uNlPQGs1Hig

清平調舞 – http://www.youtube.com/watch?v=fEuph2DEJy0

包美聖釵頭鳳 – http://www.youtube.com/watch?v=Ec9MySdwCnM

施孝榮赤壁賦 – http://www.youtube.com/watch?v=87Al_Hn3UxM

出塞曲 – http://www.youtube.com/watch?v=8e_sRLWPKSo

天伦歌 – http://www.youtube.com/watch?v=S8CzefeMFFI

花非花 白居易詩黃自曲 – http://www.youtube.com/watch?v=Dqfl0qhCQz8

http://www.youtube.com/watch?v=iGjY__VTzPI

满江红 – http://www.youtube.com/watch?v=gIQ2JxF_Kis

红豆词 – The Song of the Red Seeds – 红楼梦 – http://www.youtube.com/watch?v=kJx6K3K-QyM

教我如何不想她斯義桂 Yi-Kwei Sze (1915-1994) – http://www.youtube.com/watch?v=YhCnN1lCC0o

http://www.youtube.com/watch?v=kEB5afO6jRA

http://www.youtube.com/watch?v=BO2wwpXFkQ0

黃友棣在銀色月光下 – http://www.youtube.com/watch?v=CYGMkq6yG20

http://www.youtube.com/watch?v=C3UMOgAPDkc

http://www.youtube.com/watch?v=dKMI9TlUXUQ

送別 – http://www.youtube.com/watch?v=hqEoznkqqpw

http://www.youtube.com/watch?v=Rpkrme2mCcI

憶兒時 – http://www.youtube.com/watch?v=9l9wA_Ho-v0

長恨歌 – http://www.youtube.com/watch?v=zeG_OsqdVyo

http://www.youtube.com/watch?v=ERKJSkTFrqk

http://www.youtube.com/watch?v=XV6x0_Arhs8

漁陽鼙鼓動地來 – http://www.youtube.com/watch?v=YSK6UTGWg18

http://www.youtube.com/watch?v=zOG09GUMYog

http://www.youtube.com/watch?v=JelZaQJlyKY

仙樂飄飄處處聞 – http://www.youtube.com/watch?v=shnE6Aa8Yp4d

驚破霓裳羽衣曲 – http://www.youtube.com/watch?v=U2uNC4RkBWo

七月七日長生殿 – http://www.youtube.com/watch?v=PYaJKZ-i0LE

六軍不發無奈何 – http://www.youtube.com/watch?v=5LPdK0hGyjw

山在虛無縹緲間 – http://www.youtube.com/watch?v=YFw6xvrL5L8

夜雨聞鈴腸斷聲 – http://www.youtube.com/watch?v=aAapCTdDeSA

宛轉娥眉馬前死 – http://www.youtube.com/watch?v=WoTusx9va54

此恨綿綿無絕期 – http://www.youtube.com/watch?v=aFQHZo7hxWk

玫瑰三願 – http://www.youtube.com/watch?v=a9ANf2jB7Tg

陽關三叠 – http://www.youtube.com/watch?v=ZUXNiuqJKyM

http://www.youtube.com/watch?v=qZmAnRKnvuQ

我住长江头 – http://www.youtube.com/watch?v=MLy363g7syQ

http://www.youtube.com/watch?v=mcUQSIrrQTc

黄河怨 – http://www.youtube.com/watch?v=xXysVs518ec

滾滾長江東逝水 – http://www.youtube.com/watch?v=vNl7j_9aMvg

http://www.youtube.com/watch?v=nbOGlyb1KMs

 

Folk Songs 民謠

A. Mongolian

Khongorzul – Song for a Mother – http://www.youtube.com/watch?v=_IYFrnmEXYQ

khorchin mongolian folk song (khan shiu ying) – http://www.youtube.com/watch?v=OCGfc7flx0o

khorchin folk song(ugaljin oroitoi malgai) – http://www.youtube.com/watch?v=ChE7mUESsSE

 

B. Taiwanese

桃花過渡劉福助、林良歡 – http://www.youtube.com/watch?v=X3AOW_0zuAE

洪第七離別的月台票 – http://www.youtube.com/watch?v=ct4_1jRhh4c

洪第七懷念的播音員 – http://www.youtube.com/watch?v=ssQQaFsnYXQ

杯底毋通飼金魚 Cheers – http://www.youtube.com/watch?v=auTkYp92f4I

http://www.youtube.com/watch?v=ydBxmgX1Q08

 

C. Tibetan

Tibetan Song – http://www.youtube.com/watch?v=ol23AyJn2HA

Tibetan folk song – http://www.youtube.com/watch?v=U5q4vM7J-UQ

Ganbotselo 歌 – http://www.youtube.com/watch?v=WG6PwC_mkqI

Wishes 歌 – http://www.youtube.com/watch?v=ot9ItZvjFPM

Sad Melody藏歌 安多 – http://www.youtube.com/watch?v=pSXkQ_-zp3w

Male & Female Group Performance – http://www.youtube.com/watch?v=wKJFQFzcZGY

We have the Same西藏 – http://www.youtube.com/watch?v=UYWEpjJetL0

Kham Kongra Song – http://www.youtube.com/watch?v=m7QdL9AZs48

 

D. Miao

Hmong Miao song – http://www.youtube.com/watch?v=PnHrU78SRkk

Daughter of The Moon Miao – http://www.youtube.com/watch?v=YrHT5HhFDvA

Folk Song of Miao Mount 苗岭山歌 – http://www.youtube.com/watch?v=4jHLh81_ZAI

A Song Flying Out of Miao Mount 苗岭飞歌 – http://www.youtube.com/watch?v=DUVmilNsJz4